Selekcija i upravljanje performansama ljudskih resursa u sigurnosnom sektoru

Synopsis

Ova publikacija je rezultat nastojanja stručnjaka iz oblasti sigurnosnih
studija, kineziologije i psihologije, čiji je cilj utvrđivanje modela selekcije
i upravljanja performansama ljudskih resursa namijenjenih specifičnim
kategorijama u strukturama sigurnosnih službi. Savremeni naučni
i tehnološki razvoj rezultat su intenzivnog društvenog razvoja, koji
zahtjevaju kontinuirano proučavanje, ne samo različitih područja ljudskog
rada, nego i užih područja ljudske djelatnosti. U edukaciji eksperata iz
oblasti sigurnosnih studija, kriminalistike i kriminologije, od značaja je
ukazati da se oni osposobljavaju za provedbu svih organizacionih oblika
rada predviđenih planom, programom i definisanim ciljevima. Sadržaj i
struktura publikacije koja je prvenstveno namijenjena studentima Fakulteta
za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije odgovara nastavnim
sadržajima koji se izučavaju u okviru studijskog programa “Krizni
menadžment u sigurnosnom sektoru“ i nastavnog predmeta “Upravljanje
ljudskim resursima za krizne situacije“. Pored toga, ovo djelo se može
koristiti i za druge nastavne predmete koji izučavaju fenomen selekcije i
upravljanja ljudskim resursima u strukturama sigurnosnih službi. U skladu
sa navedenim, poglavlja u publikaciji obuhvataju različite modele i aspekte
selekcije ljudskih resursa za potrebe sigurnosnog sektora i to sa aspekta
psihofizičkih karakteristika ljudskih resursa. U ovoj publikaciji primarno kao
sredstvo selekcije i upravljanja performansama ljudskih resursa su korišteni
kineziološki i psihološki modeli i postupci selekcije i upravljanja ljudskim
resursima. Također, značajan dio publikacije objašnjava i druge teoretske
i praktične aspekte selekcije ljudskih resursa kroz prizmu sigurnosnih
studija. U izradi ove publikacije konsultovani su stručnjaci iz raznih naučnih oblasti kojima dugujemo zahvalnost. Problem selekcije i upravljanja performansama ljudskih resursa u sigurnosnom sektoru nametnuo se kao
važna tema brojnim istraživačima, teoretičarima i praktičarima. Stoga je
ova publikacija od naučnog i društvenog značaja, jer integrira edukativni
dio i praktične modele u realizaciji selekcije ljudskih resursa za potrebe
sigurnosnog sektora.

Downloads

Published

11 April 2023